Tiến độ xây dựng Artisan Park Bình Dương ngày 12-01-2024

admin

wordpress@gamudalandvietnam.vn

Tiến độ xây dựng rất tốt tại dự án Artisan Park

Gamuda Land Bình Dương cập nhật tiến độ xây dựng Artisan Park ngày 12/01/2024

Tiến độ xây dựng Artisan Park 12/01/2024
Tiến độ xây dựng Artisan Park 12/01/2024
Tiến độ xây dựng Artisan Park 12/01/2024
Tiến độ xây dựng Artisan Park 12/01/2024
Tiến độ xây dựng Artisan Park 12/01/2024
Tiến độ xây dựng Artisan Park 12/01/2024
Không gian xanh mát tại Artisan Park đang chờ đón cư dân
Không gian xanh mát tại Artisan Park đang chờ đón cư dân
Tiến độ xây dựng Artisan Park 12/01/2024
Tiến độ xây dựng Artisan Park 12/01/2024
Tiến độ thi công dãy Shophouse Artisan Park mặt tiền Phạm Văn Đồng
Tiến độ thi công dãy Shophouse Artisan Park mặt tiền Phạm Văn Đồng

Tìm hiểu chi tiết dự án: Artisan Park

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết

Trả lời