88 N1, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp, HCM
Khởi công: 2010
Khu đô thị Celadon City
Khởi công: 2019
Khu đô thị Celadon City
Khởi công: 2021
Khu đô thị Celadon City
Khởi công: 2021
Khu đô thị Celadon City
Khởi công: 2019